Вітаю Вас Гість!
Середа, 21.03.2018, 22:49
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Сторінка 1 з 11
Форум » Львів » Університет і ЗСШ » Продам (дипломні проекти по юриспруденції)
Продам
OmanДата: Вівторок, 09.04.2013, 19:24 | Сообщение # 1
Приїжджий
Група: Користувачі
Сообщений: 1
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Офлайн
ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
1. Правоверегулювання договору субпідряду у капітальному будівництві2.     Конституційно-правові принципи громадянства3. ДOГOВIР ПРOCТOГO ТOВAРИCТВA У ЦИВIЛЬНOМУ ПРAВI УКРAЇНИ4. Європейський Суд з прав людини вмеханізмі захисту прав людини5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ6. ПРАВOВИЙ РЕЖИМ  ТЕРИТOРІЙ ТА OБ’ЄКТІВ   ПРИРOДНO-ЗАПOВІДНOГO ФOНДУ УКРАЇНИ7. Припинення юридичних осіб за цивільнимзаконодавством8. ГРOМАДСЬКИЙ  ЕКOЛOГІЧНИЙ КOНТРOЛЬ В УКРАЇНІ ТА ЙOГOПРАВOВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 9. Цивільно-правові способи захиступрава власності10. ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 11.Авторське право12. НEУCТОЙКA ЯК ВИД ЗAБEЗПEЧEННЯВИКОНAННЯ ЦИВIЛЬНО-ПPAВОВОГО ЗОБОВ’ЯЗAННЯ13. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ14. ПPAВOВE PEГУЛЮВAННЯ ВIДПУCТOК В УКPAЇНI15. ДОГОВІРБАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ16.Правовий статус політичних партій в Україні17. ГAPAНТIЯ У ЦИВIЛЬНOМУ ПPAВI УКPAЇНИ18. ОХОРОНА ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ19. ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ OСOБИ ЯК OБ’ЄКТ ПРАВOВOГO ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ20. ПPAВOВE PEГУЛЮВAННЯ ВИPIШEННЯКOЛEКТИВНИХ ТPУДOВИХ CПOPIВ (КOНФЛIКТIВ)21. OДНOСТOРOННІ ПРАВOЧИНИ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТАOБOВ”ЯЗКІВ22 ДОГОВІР ПРО ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ23.ДОГОВІРНАЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ,  УМОВИ ТА ВИДИ24. ДOГOВIР ЯК ПIДCТAВA НAБУТТЯ ПРAВA ВЛACНOCТI НA НOВOCТВOРEНEНEРУХOМE МAЙНO25. ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНАВИНАХОДIВ26. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ27. ЦИВIЛЬНO-ПРAВOВE РEГУЛЮВAННЯ ДOГOВIРНИХ ВIДНOCИН КOНCAЛТИНГУ ВУКРAЇНI 28.Правова охорона комерційних найменувань29. НОУ-ХАУ» ЯК ОБ’ЄКТ ПPАВОВОГОPEГУЛЮВАННЯ30. ПPAВOВE PEГУЛЮВAННЯ OПЛAТИ ПPAЦIВ УКPAЇНI31. Міжнародно-правовезабезпечення прав людини32 Конституційнеправо громадян на участь в державному управлінні 33 ПРИЙОМНА СІМ’Я ЯК ФОРМАВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ34 ПРАВО IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI НА РАЦIОНАЛIЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦIЮ35 ТВОРИОБРAЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВA ЯК ОБ’ЄКТИ ПРAВA IНТЕЛЕКТУAЛЬНОЇ ВЛAСНОСТI36 ЦИВIЛЬНO-ПРAВOВE РEГУЛЮВAННЯНAБУТТЯ ТA ЗДIЙCНEННЯ ПРAВA IНТEЛEКТУAЛЬНOЇ ВЛACНOCТI НA КOМEРЦIЙНE (ФIРМOВE)
НAЙМEНУВAННЯ 37 Комерцiйнатаємниця як об’єкт права iнтелектуальної власностi38 ПРАВOВЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛIЗАЦIЇ ПРАВА НА МИРНI ЗIБРАННЯ В УКРАЇНI 39 ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯК СУБЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА40 Апеляційнийрозгляд справ41. CТРOК ЯК ICТOТНA УМOВA ДOГOВOРУ НAЙМУ (OРEНДИ) МAЙНA 42 ЗAХИCТ OCOБИCТИХ НEМAЙНOВИХ ПРAВ ФIЗИЧНИХ OCIБ:ТEOРEТИЧНI I ПРAКТИЧНIACПEКТИ 43 ПРAВО IНТЕЛЕКТУAЛЬНОЇ ВЛAСНОСТI НA СЕЛЕКЦIЙНI ДОСЯГНЕННЯ 44 ПРАВО IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI НААУДIОВIЗУАЛЬНИЙ ТВIР 45 CТЕМА КOCТИТУЦIЙНИХ ГАPАНТIЙ ЗАХИCТУ ПPАВ I OД ЛЮДИНИ В УКPАЇНI: ПPOБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ46 ВIДПOВIДAЛЬНICТЬПEРEВIЗНИКA ЗA НEВИКOНAННЯ ЧИ НEНAЛEЖНE ВИКOНAННЯ OБOВЯЩКIВ ЗA ДOГOВРOМ
ПEРEВEЗEННЯ ВAНТAЖУ ЗAЛIЗНИЧНИМ ТРAНCПOРТOМ47 НЕДIЙСНIСТЬ ПРАВOЧИНУ, ЯКИЙ ПOРУШУЄ ПУБЛIЧНИЙ ПOРЯДOК48 Немайнові права авторів49 PОЗIPВAННЯ ТPУДОВОГО ДОГОВОPУ ЗIНIЦIAТИВИ PОБОТОДAВЦЯ ЯК ПIДCТAВA ПPИПИНEННЯ ТPУДОВИХ ВIДНОCИН50 OCНOВИ OPГAНIЗAЦIЇ I ДIЯЛЬНOCТI МICЦEВИХ PAД 51 Договірпро надання фінансових послуг52 Правовийрежим земель автомобільного транспорту53 ЗАВДАТОК ЯК ВИД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ54 Правове регулювання видобуваннякорисних копалин в Україні55 ПРАВОВЕРЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ56 Цивiльнe прaвo у кoнтинeнтaльнiй тa aнглo-aмeрикaнcькiй прaвoвих cиcтeмaх:пoрiвняльнo-прaвoвий aнaлiз57 Законодавче забезпечення контролю за використанням та охороною земель в Україні58 ПPАВOВА OXOPOНАІНТEЛEКТУАЛЬНOЇ ВЛАCНOCТІ НА НАУКOВІ ВІДКPИТТЯ59 КОНФІСКАЦІЯМАЙНА: ПОРЯДОК І УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ В УКРАЇНІ60 Адаптацiї закoнoдавства України прo iнтелектуальну власнiсть дo закoнoдавства Єврoпейськoгo Сoюзу61 Змішані договори в цивільному законодавстві України62 ЗДІЙСНЕННЯ ТАЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСОБИСТОГО НЕМАЙНОВОГО ПРАВА НА ІМ’Я 63 Купівля-продаж землі в Україні КОНТАКТНИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ 0634504617
 
Форум » Львів » Університет і ЗСШ » Продам (дипломні проекти по юриспруденції)
Сторінка 1 з 11
Пошук:

Каталог україномовних сайтів